Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Landscape parks in Poland
Learning outcome:
Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków krajobrazowych
Connections with FLO:
  • TR2A_K07
    zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki