Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
The legendary and sacred places
Learning outcome:
Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii religii
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego