Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
The legendary and sacred places
Learning outcome:
Zna religie i związane z nimi tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata.
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego