Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
The legendary and sacred places
Learning outcome:
Charakteryzuje i ocenia potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki pielgrzymkowej.
Connections with FLO:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_U16
    Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych