Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Gemmology and gems of Poland
Learning outcome:
Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej