Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Gemmology and gems of Poland
Learning outcome:
Posiada umiejętność wykorzystania miejsc występowania kamieni szlachetnych w Polsce dla celów turystycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej