Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Physical Education 1
Learning outcome:
Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów.
Connections with FLO:
  • TE1A_K03
    is aware of the responsibility for his/her own work; is ready to follow the rules of team work and take responsibility for commonly realized tasks and projects;
  • EL1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • ME1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania