Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Bezpieczeństwo techniczne
Learning outcome:
Znajmość prawa z zakresu bezpieczeństwa produktu, stanwisk pracy, bezpieczeństwa budynków i ochrony środowiska.
Connections with FLO:
  • CE1A_W09
    posiada niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • TC1A_W14
    ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IM1A_W20
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów