Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Contaminants transport in groundwater
Learning outcome:
Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód.
Connections with FLO:
  • OS1A_W11
    The graduate has knowledge of basic definitions and terminology in the field of environmental protection and knows the development and research methods used in mathematical and natural sciences and environmental sciences.