Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Multimedia systems
Learning outcome:
Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju nowoczesnych metod przekazu multimedialnego i jego wpływu na społeczeństwo
Connections with FLO:
  • IT2A_W16
    ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń
  • IT2A_W18
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej