Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Multimedia systems
Learning outcome:
Student ma umiejętność tworzenia podstawowych aplikacji multimedialnych
Connections with FLO:
  • IT2A_U11
    potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją
  • IT2A_U14
    dla zadanej specyfikacji zadania inżynierskiego potrafi zaproponować sposób ulepszenia i/lub optymalizacji standardowych rozwiązań stosowanych w jego realizacji