Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geotectonics
Learning outcome:
Student jest świadom relacji pomiędzy zjawiskami tektoniki globalnej a morfologią, klimatem oraz występowaniem złóż
Connections with FLO:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W05
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
 • GG1A_W08
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.
 • GG1A_W12
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce i na świecie, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych.