Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geotectonics
Learning outcome:
Student zna elementy cyklu Wilsona od ryftowania po orogenezę, typy orogenów, budowę głównych pasm orogenicznych, ucieczkową tektonikę impaktogeniczną
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.