Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Geotectonics
Learning outcome:
Student zna podstawy tektoniki płyt litosfety, ich granic kinematyki, dynamiki rotacji mechanizmów dryftu oraz procesów zachodzących w strefach granic konwergentnych, transformacyjnych i dywergentnych
Connections with FLO:
 • GG1A_W02
  Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych.
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W05
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
 • GG1A_W08
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.