Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Geotectonics
Learning outcome:
Student zna wewnętrzną strukturę Ziemi, sejsmiczne kryteria diagnostyczne, cechy fizyczne, procesy, deformacje litosfery, żródła danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz historię dociekań i ewolucji koncepcji geotektonicznych
Connections with FLO:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W05
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
 • GG1A_W09
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.
 • GG1A_W11
  Ma podstawową wiedzę na temat metod badań geofizycznych i ich praktycznego wykorzystania.