Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geological aspects of the lanscape
Learning outcome:
Zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące określone formy krajobrazu
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego