Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geological aspects of the lanscape
Learning outcome:
Potrafi przedstawić przebieg procesów geologicznych kształtujących określone formy krajobrazu
Connections with FLO:
  • TR2A_U16
    Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych