Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geological aspects of the lanscape
Learning outcome:
Umie wykorzystać wiedzę o formach krajobrazowych w turystyce
Connections with FLO:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki