Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Potrafi dokonać obliczeń sił reakcji w układach konstrukcyjnych.
Connections with FLO:
 • IT1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
 • IT1A_W02
  posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
 • IT1A_U16
  potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów
 • IT1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych