Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Spatial Database
Learning outcome:
Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego.
Connections with FLO:
  • IS1A_W18
    The graduate knows and understands cartography and geographic information systems (GIS)