Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
World Biosphere Reserves
Learning outcome:
Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych rezerwatów biosfery
Connections with FLO:
  • TR1A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności