Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
World Biosphere Reserves
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory
Connections with FLO:
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności