Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
World Biosphere Reserves
Learning outcome:
Potrafi wymienić i scharakteryzować niektóre rezerwaty biosfery na poszczególnych kontynentach
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego