Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Podstawy fotowoltaiki
Learning outcome:
Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania a także potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Connections with FLO:
  • EZ1A_U12
    The graduate can determine the design assumptions needed to develop or calculate energy system and to interpret the obtained results
  • EZ1A_U16
    The graduate can design energy installation based on ecological and renewable energy sources and carry out a technical and economic analysis against the conventional energy systems