Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Podstawy fotowoltaiki
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i optycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski
Connections with FLO:
  • EZ1A_U18
    The graduate can make measurements in the laboratory and in the field to estimate available energy from ecological and renewable sources