Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Podstawy fotowoltaiki
Learning outcome:
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Connections with FLO:
  • EZ1A_K07
    The graduate is aware of the importance of the non-technical aspects and understands the effects of the activity of the engineer (specialist in the field of ecological and renewable energy sources), including its environmental impact and the associated responsibility for the decisions taken