Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Podstawy fotowoltaiki
Learning outcome:
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski, potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Connections with FLO:
  • EZ1A_U10
    The graduate is able to broaden his knowledge by studying professional literature and is able to use the scientific and technical language
  • EZ1A_U12
    The graduate can determine the design assumptions needed to develop or calculate energy system and to interpret the obtained results
  • EZ1A_U15
    The graduate can perform simulations and execute projects on specialized software