Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Podstawy fotowoltaiki
Learning outcome:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Connections with FLO:
  • EZ1A_K03
    The graduate exhibits self-responsibility for their individual contribution; has the ability to work in a team and is willing to take responsibility for jointly implemented tasks