Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Metody GIS w OZE
Learning outcome:
Student umie opracować i zintrepretowac projekt GIS pod katem EZE
Connections with FLO:
  • IS2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne