Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Metody GIS w OZE
Learning outcome:
Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych
Connections with FLO:
  • IS2A_W09
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska