Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Economy
Learning outcome:
Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. ekonomiczne) prowadzonych badań i ma świadomość odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji
Connections with FLO:
  • GF3A_K01
    Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników własnej działalności badawczej i twórczej w rozwój danej dyscypliny naukowej.