Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Earth system processes
Learning outcome:
Student is aware of relations between the Anthroposphere, Energy Resources and Earth System changes.
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W13
    Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.