Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geothermal energy
Learning outcome:
Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie poszukiwania, eksploatacji złóż geotermalnych, a także projektowania instalacji geotermalnych
Connections with FLO:
 • TR1A_K01
  Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • TR1A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • TR1A_K06
  Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • TR1A_K07
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny