Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geothermal energy
Learning outcome:
Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu energii geotermalnej
Connections with FLO:
 • TR1A_U07
  Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
 • TR1A_U11
  Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • TR1A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
 • TR1A_K06
  Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności