Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Environmental changes and human history
Learning outcome:
Zna najważniejsze okresy ocieplenia i ochłodzenia klimatu i związane z nimi wydarzenia historyczne
Connections with FLO:
  • TR1A_W03
    Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych