Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Environmental changes and human history
Learning outcome:
Zna czynniki determinujące rozwój cywilizacji
Connections with FLO:
  • TR1A_W03
    Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego