Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental changes and human history
Learning outcome:
Potrafi wymienić niekorzystne dla środowiska aspekty działalności człowieka i związane z nimi zagrożenia
Connections with FLO:
  • TR1A_U07
    Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
  • TR1A_U16
    Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych