Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental changes and human history
Learning outcome:
Jest zainteresowany poznawaniem zmian zachodzących w środowisku i ich wpływem na człowieka
Connections with FLO:
  • TR1A_K05
    Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności