Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Znaczniki środowiska w badaniach hydrologicznych i hydrogeologicznych
Learning outcome:
Posiada znajomość języka angielskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego w zakresie hydrogeologii, fizyki i metod numerycznych.
Connections with FLO:
  • OS1A_U11
    The graduate is able to prepare, both in Polish and in a foreign language, a well-documented elaboration about problems in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.