Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Znaczniki środowiska w badaniach hydrologicznych i hydrogeologicznych
Learning outcome:
Posiada podstawową wiedzę w zakresie znaczników naturalnych, zna możliwości ich zastosowania w zagadnieniach środowiskowych. Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania badań znacznikowych i sposobu interpretacji ich wyników.
Connections with FLO:
  • OS1A_W11
    The graduate has knowledge of basic definitions and terminology in the field of environmental protection and knows the development and research methods used in mathematical and natural sciences and environmental sciences.
  • OS1A_W13
    The graduate has knowledge of basic techniques and research tools used in soil science, geophysics, remediation, renaturation and geochemistry, biochemistry, microbiology.
  • OS1A_W14
    The graduate understands the links between the achievements of mathematical and natural sciences and environmental sciences and the possibilities of their use in socio-economic life, taking into account the sustainable use of biological diversity.