Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Znaczniki środowiska w badaniach hydrologicznych i hydrogeologicznych
Learning outcome:
Umie zastosować wybrane programy komputerowe do identyfikacji i określenia wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów systemów wodonośnych
Connections with FLO:
  • OS1A_U01
    The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.
  • OS1A_U05
    The graduate uses basic statistical methods, algorithms and information technology to describe phenomena and to conduct data analysis in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.