Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Znaczniki środowiska w badaniach hydrologicznych i hydrogeologicznych
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i uaktualniania wiedzy z literatury naukowej.
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.
  • OS1A_K05
    The graduate understands the need to improve professional and personal skills.