Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Numerical methods in the study of the natural environmen
Learning outcome:
Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii krajobrazu, geomorfologii, geologii, pedologii, georóżnorodności, topoklimatologii. Potrafi czytać mapy ilustrujące zmienność różnych komponentów środowiska i je interpretować.
Connections with FLO:
  • TR1A_U14
    Posiada umiejętność opracowania kalkulacji imprez turystycznych
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej