Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Use of the GIS in tourism
Learning outcome:
W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem technologii informatycznych (w tym GIS, baz danych i innych) oraz technik przetwarzania danych, student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się z zakresu nauk o Ziemi, nauk matematyczno-przyrodniczych. Poprzez realizowane projekty i udział w procesie decyzyjnym nabiera samodzielności i odpowiedzialności. Potrafi określić hierarchię powierzonych zadań i przeprowadzić analizę godnie z kanonami metodycznymi.
Connections with FLO:
 • TR1A_U08
  Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
 • TR1A_U10
  Posiada praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez turystycznych
 • TR1A_U12
  Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego
 • TR1A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
 • TR1A_U15
  Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
 • TR1A_U16
  Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych