Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Use of the GIS in tourism
Learning outcome:
Student umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; zna i potrafi skorzystać z publicznie dostępnych (WMS, WFS) oraz komercyjnych zasobów danych przestrzennych. Student potrafi samodzielnie tworzyć dane przestrzenne poprzez ich cyfryzację. Student potrafi definiować parametry odwzorowań kartograficznych.
Connections with FLO:
 • TR1A_U04
  Zna podstawowe kierunki korzystania z różnorodnych form informacji i promocji występujące w turystyce wraz z zasadami pierwszego kontaktu z klientem
 • TR1A_U07
  Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
 • TR1A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
 • TR1A_U15
  Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
 • TR1A_U16
  Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych