Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Use of the GIS in tourism
Learning outcome:
zna podstawowe techniki i narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych;
Connections with FLO:
 • TR1A_W01
  Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR1A_W02
  Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
 • TR1A_W03
  Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
 • TR1A_W12
  Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce