Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Wody termalne, mineralne i lecznicze
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska