Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Wody termalne, mineralne i lecznicze
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Connections with FLO:
  • IS2A_W05
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii