Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Interpretation of Geoelectrical Data
Learning outcome:
Student potrafi analizować dane pomiarowe. Potrafi zastosować podstawowe techniki i metody interpretacyjne.
Connections with FLO:
  • GF2A_U01
    Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
  • GF2A_U08
    Potrafi zaplanować, wykonać i zinterpretować geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni