Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 2/3
Learning outcome:
Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym.
Connections with FLO:
 • ZP1A_U21
  ma umiejętność posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
 • IE1A_U16
  opanował umiejętność porozumiewania się w języku angielskim na poziomie B2 łącznie ze znajomością elementów języka ekonomicznego
 • KL1A_U05
  Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
 • KL1A_U15
  Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa.